Deze basiscursus bestaat in feite uit twee delen van elk 14 of 15 lessen van 2˝ uur.

Zou men na het eerste deel het onwaarschijnlijke concluderen, namelijk: "Dit is niets voor mij”, blijft een vervolg achterwege. Er is nu onvoldoende basiskennis aanwezig om ooit op een club te kunnen spelen. Thuis spelen zal zonder begeleiding nog wat moeilijk gaan. Vandaar dat een beginnend bridger bijna als vanzelfsprekend het tweede deel gaat volgen.

Na het eerste deel kan er een test gemaakt worden om te achterhalen of de basiskennis voldoende gekend wordt om naar het tweede deel te gaan. Dit geldt ook voor hen, die elders het eerste deel hebben gevolgd en hier willen instromen.

Voor praktische informatie over het eerste of het tweede deel en het bijbehorend aanmeldformulier kunt u op het onderstaand logo klikken.

        deel 1                            deel 2