Deze cursus bestaat in feite uit twee delen van elk 15 lessen van 2˝ uur.


In de lessen wordt het geleerde verdiept en uitgebreid. Ook nu krijgen bieden, af – en tegenspel veel aandacht.

In het eerste deel wordt de weg naar clubbridge gebaand.

In tegenstelling tot de basiscursus, zijn deze twee delen niet onlosmakend met elkaar verbonden.

De cursist kan ervoor kiezen om na dit deel het geleerde in clubverband in praktijk te brengen en ontdekken dat daarvoor voldoende basis is.


Het tweede deel voegt een zeer belangrijk gereedschap toe, namelijk het competitief bieden. Als er voor gekozen wordt om het tweede deel te volgen, kan dit mét of zonder clublidmaatschap.

Voor praktische informatie over deel 1 of 2 en een bijpassend aanmeldformulier kunt u  op het onderstaande logo klikken.

            deel 1                       deel 2