Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met betrekking tot Rosienbridge. Klik op de vraag om het antwoord te bekijken.

Wat is bridge?
  Bridge is voor velen het boeiendste kaartspel dat er bestaat.
Het wordt gespeeld door vier personen, waarbij het ene paar speelt tegen het andere paar.
Het doel is om zoveel mogelijk punten te scoren.
Wat levert het op?
  Op de eerste plaats levert het een fantastische nieuwe hobby op.
Het houdt de hersenen actief.
Het bevordert de sociale contacten. Omdat bridge internationaal is, kan er tijdens een vakantie of een weekendje weg een bridgekaartje gelegd worden.
Voor wie is het bedoeld?
  Voor iedereen die het wil leren.
Het is beslist niet elitair en het is voor iedereen toegankelijk,
zowel voor jong als oud, alleen of samen.
Speelt leeftijd of intelligentie een rol om te leren bridgen?
  Mijn mening is, dat iedereen die het spel wil leren het ook kan leren. Het vergt wel inspanning, oefening en dus tijd. Lessen volgen is daar één aspect van. Thuis oefenen is van wezenlijk belang.
Wat valt er van de lessen te verwachten?
  In een huiselijke sfeer wordt er aan groepen van maximaal 16 personen lesgegeven.
Dit gebeurt zowel aan beginners als aan gevorderden. De oud-wereldkampioen Berry Westra heeft veel cursusboeken geschreven. Enkele daarvan dienen als leidraad in de bridgecursussen. Tijdens de cursus wordt de theorie afgewisseld met de praktijk. Vanaf de eerste les komen de kaarten op tafel .
Wie kunnen er aan een cursus deelnemen?
  • Zij die nog niets weten van dit mooie spel
• Zij die in het verleden één of meer cursussen hebben gevolgd en meer willen weten.
• Zij die hun kennis op willen frissen.
Uit hoeveel lessen bestaan de cursussen?
  De beginnerscursus bestaat in feite uit twee delen van elk meestal 15 lessen van 2½ uur.
Als men ervoor kiest om na het eerste deel te stoppen, is er onvoldoende kennis om op een club te kunnen spelen. Vandaar dat een beginnend bridger bijna als vanzelfsprekend het tweede deel gaat volgen. Met wat extra training is er dan voldoende kennis vergaard om op een club te gaan spelen.
Daarna is het mogelijk om de opgedane kennis te verdiepen en uit te breiden door het volgen van een vervolgcursus. Ook dit beslaat meestal 15 lessen van 2½ uur.
Is er een mogelijkheid om te oefenen, voordat men lid wordt van een club?
  Ja dat kan. Speciaal voor spelers zonder of met weinig clubervaring kan er bij voldoende belangstelling gebridged worden bij Rosien thuis. Naast het spelen in competitieverband wordt er aandacht besteed aan bied- en speeltechniek.
Is het mogelijk om voor hen die al kunnen bridgen een specifiek onderwerp te behandelen?
  Ja, dat kan in de vorm van workshops. Afhankelijk van het onderwerp wordt in één of twee lessen van elk 2½ uur een thema behandeld. Bijvoorbeeld : afspelen van contracten, zwakke twee openingen, de vierde kleur, reverse bieden, slembieden enz. Men kan zelf een onderwerp aandragen.
Waar worden de lessen gegeven?
  De lessen worden bij mij thuis gegeven in een speciaal ingerichte bridgekamer.
Het adres is Hildebrandstraat 52 te ’s-Hertogenbosch Zuid. Dit is vlak bij het Provinciehuis.
Klik hier om een routebeschrijving te maken.
Als men op een andere lokatie les wil, kan dat. Men regelt dan zelf de ruimte en een groepje van 12 tot 16 personen.
Kun je per persoon inschrijven?
  Jawel. Je kunt ook zonder partner inschrijven.
Wanneer start de cursus?
  Zowel in januari als in september starten er cursussen.
Door wie worden de lessen gegeven?
  Door Rosien Pot. Ik ben sinds 2000 bevoegd bridgedocent, erkend door de Nederlandse Bridge Bond.
Waar is bridgemateriaal te verkrijgen?
  Zowel lesboeken als al het overig bridgemateriaal is bij mij te bestellen.