De boeken “Hogerop met Berry Westra” kunnen als leidraad dienen.

In de delen 1 en 2 passeren zowel eerder behandelde onderwerpen als nieuwe de revue.

Het is mogelijk om de inhoud van deze cursus mede door inbreng van de cursisten te bepalen.

Zij weten inmiddels waarover het spel gaat.

Het zou kunnen, dat men zelf een groep van minimaal acht personen formeert en dat we samen het aantal lessen en de onderwerpen bepalen.

Als er interesse is, of vragen zijn, klik op het onderstaand logo.