Sinds 2000 ben ik bevoegd bridgedocent, erkend door de Nederlandse Bridge Bond.
Werk en hobby zijn sinds 2003 verenigd. Ik geef sindsdien bridgecursussen en workshops in eigen beheer. Dit doe ik bij mij thuis in een speciaal ingerichte bridgekamer in de Hildebrandstraat 52 te 's-Hertogenbosch-Zuid. Dit is vlak bij het Provinciehuis. Langs de A2, dus ook gemakkelijk te bereiken voor personen uit omliggende plaatsen.

Als er behoefte aan bestaat om op een andere locatie les te krijgen, kan dat ook.


Rosien bridge is de naam die ik aan mijn lessen heb verbonden.
 

Twee maal per jaar, meestal september en januari, starten er bridgecursussen op verschillende nivo's.
In kleine groepen van maximaal 16 cursisten worden de beginselen van het spel stap voor stap op een voor ieder begrijpelijke manier uitgelegd.
Hierbij worden de cursisten uitgedaagd om zelf na te denken en inzicht te verkrijgen. Niet alles klakkeloos aannemen. Ook in vervolgcursussen acht ik dit essentieel.

Mijn lessen kenmerken zich door interactie. Bridge is inspelen op elkaar, initiatieven ontplooien, afwachten en niet te vergeten samenwerken. Gaandeweg het bridgeproces lukt dit steeds beter.

 
Evenals bij andere sporten is er tijdens bridgewedstrijden een scheidsrechter aanwezig.

Ook daar wordt vanaf de eerste cursus aandacht aan besteed.
Als leidraad gebruik ik de cursusboeken van oud wereldkampioen Berry Westra.

 

 

 

Deze boeken vormen een door de Nederlandse Bridge Bond officieel erkende leermethode.
Het aanbod bestaat uit:

 
De basiscursussen                       : Leer bridge met Berry Westra
                                                 (Klaveren en Ruiten Koning)


De vervolgcursussen                    : Beter bridge met Berry Westra
                                                 (Harten en Schoppen Koning)

 
Opfriscursussen                          : herhaling van het ooit geleerde

 
Cursussen voor meer gevorderden  : Hogerop 1 en 2

 
Workshops                                 : Onderwerpen naar keuze.

Deze kunnen doorgang vinden zodra er zich minimaal acht personen voor hebben opgegeven.